Veelgestelde vragen

V: Hoe kan het dat mijn voertuig slecht bereik heeft?
A: Mogelijke oorzaken voor dit probleem zijn:

  • Er zit een zwakke batterij of accu in de zender of het voertuig.
  • Het voertuig is buiten bereik van de zender geraakt.
  • De zender wordt gestoord door straling van andere elektronische apparaten.
  • De antenne op de zender is niet volledig uitgetrokken.
  • De antenne op het voertuig staat niet rechtop.
  • Gebruik geen oplaadbare batterijen in de afstandsbediening.

V: Ik heb mijn nieuwe boot getest op de keukentafel, maar deze doet niets?
A: Radiografische boten worden steeds vaker voorzien van een waterslot in verband met de veiligheid. In dit geval doet de boot het echt alleen in het water en niet op het droge.

V: Waarom rijdt of stuurt mijn voertuig vanzelf?
A: Het kan zijn dat het voertuig reageert op straling van bijvoorbeeld hoogspanningskabels, magnetrons of andere radiografische voertuigen in de nabije omgeving.

Een andere oplossing kan zijn dat de trim instelling niet correct staat ingesteld. Trim knoppen zitten alleen op zenders van digitaal proportionele systemen. Ze zijn bedoeld om de nul punten van zowel het sturen als de snelheid in te stellen.

V: Kan ik met meerdere bestuurbare voertuigen tegelijk spelen?
A: Radiografische voertuigen krijgen hun commando’s via radiogolven/frequenties die door de zender uitgestuurd worden. Binnen Europa worden 2 frequenties gebruikt: 27 MHz en 40 MHz. Om meerdere voertuigen tegelijkertijd en in dezelfde omgeving te kunnen gebruiken, moeten de frequenties verschillen. De frequenties worden op de verpakking aangegeven. Voertuigen met een 2.4 Ghz frequentie hebben hier geen last van. Deze kunnen zonder storingen tegelijkertijd gebruikt worden.

V: Mijn radiografische voertuig doet niets?
A: Dit is vaak iets heel simpels. Controleer altijd eerst het volgende:

  • Zorg dat de batterijen/accu’s op een juiste manier zijn aangesloten en opgeladen.
  • Gebruik de juiste zender/afstandsbediening voor het voertuig.
  • Controleer dit door de frequentie op de zender te vergelijken met de frequentie van het voertuig.
  • Kijk of de aan/uit schakelaar op de zender en het voertuig op “on” staan.

V: Waarom is mijn accu al na een paar minuten leeg?
A: Wanneer het voertuig voor de eerste keer in gebruik wordt genomen of een tijdje stil heeft gestaan is de capaciteit van de accu vaak afgenomen. Dit is te verhelpen door de accu enkele keren volledig leeg te rijden en daarna volledig op te laden. Na verloop van tijd neemt de capaciteit dan weer toe.