Disclaimer

De op deze website getoonde informatie wordt door StuntZolder met aandacht samengesteld, echter voor de juistheid en volledigheid daarvan kan niet worden ingestaan. StuntZolder verstrekt middels deze website alleen informatie over de produkten en diensten die door StuntZolder worden aangeboden. Wijzigingen kunnen zonder voorafgaande mededeling worden ingevoerd.

StuntZolder aanvaardt geen enkele aansprakelijkheid voor het eventueel niet goed functioneren van deze website. StuntZolder aanvaardt geen enkele aansprakelijkheid voor onjuistheden en onvolledigheden van de op de website van StuntZolder opgenomen informatie en prijzen.

Hoewel StuntZolder alles in het werk stelt om misbruik te voorkomen, is StuntZolder niet aansprakelijk voor informatie of berichten die door gebruikers van de website via internet verstuurd worden.

Verwijzingen naar websites die niet door StuntZolder worden onderhouden zijn louter ter informatie van de bezoeker opgenomen. Hoewel StuntZolder uiterst selectief is ten aanzien van de websites waarnaar verwezen wordt, kan zij niet instaan voor de inhoud en het functioneren daarvan, noch voor de kwaliteit van eventuele produkten of diensten die daarop worden aangeboden. Elke aansprakelijkheid met betrekking tot websites die niet door StuntZolder worden onderhouden wordt afgewezen.